Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2012

dunkelheit
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viabrzoska brzoska
dunkelheit
Biedny rak.
— Salvador Dali, gdy dowiedział się, że ma raka
Reposted frometerycznie eterycznie viabrzoska brzoska
Sponsored post
feedback2020-admin
dunkelheit

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viabrzoska brzoska
dunkelheit
3665 8031 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabrzoska brzoska

May 31 2012

dunkelheit
Reposted fromsofakissen sofakissen viabrzoska brzoska
dunkelheit
3387 52e8
They are my role model for relationships.
Reposted fromVilldeo Villdeo viabrzoska brzoska
dunkelheit
8549 c895 390
Reposted fromdoktoragon doktoragon viabrzoska brzoska
6398 bd21 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viabrzoska brzoska
2809 479b 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabrzoska brzoska
dunkelheit

May 29 2012

dunkelheit
8425 b9f0 390
Reposted fromgooddaytodie gooddaytodie viabrzoska brzoska
dunkelheit
3924 a943 390
Reposted from654675674 654675674 viabrzoska brzoska
dunkelheit
dunkelheit
9277 403d 390
pan świetlicki numer miliard na mojej zupie
Reposted fromdzass dzass viabrzoska brzoska

May 26 2012

dunkelheit
1446 02c9 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viabrzoska brzoska
dunkelheit
9792 def8 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viabrzoska brzoska
dunkelheit
6069 f6eb 390
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viabrzoska brzoska
dunkelheit
2022 5ce8 390

Ozzie Trolling In A Wax Museum

Reposted fromMoRo MoRo viabrzoska brzoska
dunkelheit
via Luke, it's a trap!

always and forever reblog!
dunkelheit
7710 4537
When I find a “When you see it” picture…
Reposted fromdubliner dubliner viabrzoska brzoska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...